VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - O nás

O nás

Pracovníci GIS oddělení od svého počátku usilují o nastavení přijatelného prostředí pro všechny uživatele technologií geografických informačních systémů. Roztříštěnost a nekonzistentnost datových sad v oblasti vodohospodářských objektů a jevů nás vedla k nadefinování digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD). Jedná se o tematickou nadstavbu ZABAGED®. Sloužila především pro účely GIS analýz a kartografických výstupů. Vybrané tematické vrstvy jako jsou vodní toky, vodní nádrže, rozvodnice, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území jsou průběžně aktualizována a uživatelé mají možnost stažení aktualizovaných vrstev ve formátu ESRI shapefile nebo využívat data pomocí webových služeb.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS