VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Projekty využívající data DIBAVOD

Projekty využívající data DIBAVOD

V Oddělení geografických informačních systémů VÚV TGM Praha je zpracováváno několik projektů využívajících aplikaci technologií GIS ve vodním hospodářství.

V rámci projektu DIBAVOD je vyvíjena a spravována referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a pro prostorové analýzy v prostředí geografických informačních systémů.

S využitím geografických dat DIBAVOD jsou zpracovány další projekty:


V případě zájmu o využití dat prosím kontaktujte Ing. Tomáše Fojtíka, tomas.fojtik@vuv.cz

Citace DIBAVOD:
FOJTÍK, T., JAŠÍKOVÁ, L., KURFIŘTOVÁ, J., MAKOVCOVÁ, M., MAŤAŠOVSKÁ, V., MAYER, P., NOVÁKOVÁ, H., ZAVŘELOVÁ, J. a ZBOŘIL, A. GIS a kartografie ve VÚV TGM. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2022, roč. 64, č. 1, str. 47–52. ISSN 0322-8916.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS