VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Aktuality

Aktuality

2024-02-07

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

Byla provedena aktualizace objektů DIBAVOD:
• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody"
vice


2023-08-01

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

Byla provedena aktualizace objektů DIBAVOD:
• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody"
vice


2023-07-21

Aktualizace objektu DIBAVOD - C02 - koupací oblasti

Byla provedena aktualizace objektu DIBAVOD - C02 - koupací oblasti a související WFS služby ISVS - VODA. vice


2022-12-19

Aktualizace objektu DIBAVOD - C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

Byla provedena aktualizace objektu DIBAVOD - C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a související WFS služby ISVS - VODA. vice


2022-12-12

Aktualizovaná stránka projektu "Aktualizace OP"

Byly aktualizovány informace k projektu.vicePodbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS