VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Aktuality

Aktuality

2022-01-12

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody"
vice


2021-12-22

Aktualizace objektu DIBAVOD - C10 - ochranná pásma

• " C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)"vice


2021-06-16

Aktualizace objektu DIBAVOD - C10 - ochranná pásma

• " C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)"vice


2021-06-08

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
stav k 30.11.2020vice


2021-05-05

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody" stav k 30.11.2020vicePodbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS