VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Aktuality

Aktuality

2022-06-10

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody"
vice


2022-05-18

Aktualizovaná stránka projektu "Využití DPZ pro KV"

Byly aktualizovány informace k projektu.vice


2022-05-16

Aktualizovaná stránka projektu "Aktualizace OP"

Byly aktualizovány informace "Současná situace ochranných pásem"vice


2022-05-11

Aktualizace služeb WFS

Byla provedena aktualizace služeb WFS datových sad ISVS (útvarů podzemních a povrchových vod a jejich stavu).vice


2022-02-23

Vložena citace Dibavod

Byla vložena citace DIBAVOD
vicePodbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS