VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Aktuality

Aktuality

2022-12-19

Aktualizace služeb WFS

Byla provedena aktualizace služeb WFS datových sad ISVS (ochranná pásma vodních zdrojů).vice


2022-12-12

Aktualizovaná stránka projektu "Aktualizace OP"

Byly aktualizovány informace k projektu.vice


2022-11-21

Aktualizace objektu DIBAVOD - C10 - ochranná pásma

• " C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)"vice


2022-10-31

Aktualizace objektů DIBAVOD

• "B04 - vodní útvary povrchových vod stojatých"
• "B05 - vodní útvary povrchových vod tekoucích"
• "B06 - vodní útvary podzemních vod svrchní vrstvy"
• "B07 - vodní útvary podzemních vod základní vrstvy"
• "B08 - vodní útvary podzemních vod bazálního křídového kolektoru"
vice


2022-06-10

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
• "D08 - záplavová území pětisetleté vody"
vicePodbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS