VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Původní tistěná Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

Původní tistěná Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

Původní tištěná Základní vodohospodářská mapa 1:50 000, která byla vytvářena, obnovována a vydávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, jako tematické mapové dílo pro Ministerstvo životního prostředí v tištěné podobě, je v současné době distribuována pouze v digitální rastrové podobě vzniklé scanováním původních tištěných map (formát TIFF s komprimací LZW, rozlišení 400 DPI). Soubor základních vodohospodářských map v měřítku 1:50 000, celkem 211 map, (velikost 3,7 – 27,1 MB) je zájemcům distribuován na CD. Seznam obnovených vydání platných po 31. 3. 1999 s číslem mapového listu, názvem listu a číslem vydání, rokem vydání a datem stavu poslední aktualizace tematického obsahu, je následně uveden v tabulce. Dále je přiložen klad listů Základní vodohospodářské mapy 1:50 000 pro orientační identifikaci čísel mapových listů na území ČR.

Tuto mapu lze získat:

  • ve Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., který je výhradním distributorem Základních vodohospodářských map pro celé území ČR.
    V případě zájmu kontaktujte Juditu Zavřelovou (tel. 220 197 397, judita.zavrelova@vuv.cz), Jindru Kurfiřtovou (tel. 220 197 295, jindra.kurfirtova@vuv.cz), nebo ústřednu (tel. 220 197 111).
    Požadované mapové listy zájemce obdrží na CD, za jeden mapový list je účtován poplatek 180,- Kč (včetně DPH, případného poštovného a ceny CD).

  • stažením z webových stránek HEIS VÚV ( http://heis.vuv.cz/db/rzvm50 )

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS