VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Charakteristiky toků a povodí ČR

Charakteristiky toků a povodí ČR

Charakteristiky toků

V rámci tohoto projektu jsou pro povodí 100 nejdelších vodních toků ČR a povodí dalších 35 toků, pro které byly v roce 2006 vydány Atlasy záplavových území 1:10 000, publikovány technologické možnosti modelování vybraných prostorových charakteristik. Modelování využívá jako základní komponentu geometricko-topologický model říční sítě odvozený ze Základní báze geografických dat 1:10 000 (ZABAGED®), upravený v konvenci Digitální báze vodohospodářských dat 1:10 000 (DIBAVOD) a doplněný dalšími prvky vodopisu, kterými jsou vrstvy vodních nádrží a jezer a dále rozvodnice určující hydrologické členění. Vybraná výškopisná data (ZABAGED®), vrstevnice a prvky bodového pole obsahující hodnotu nadmořské výšky, jsou využity pro konstrukci rastrového modelu reliéfu. Popis použitých zdrojových dat a použitých metod najdete v textové části tohoto projektu.


Charakteristiky 100 nejdelších vodních toků ČR :

název toku identifikátor toku charakteristiky atlasy

Bakovský p.

138310000100

Bečva

405600000100

Bělá

102820000100

Berounka

133030000100

Bezdrevský p.

116380000100

Bílina

144190000100

Blanice

121890000100

Blanice

127420000100

Blata

406200000100

Blšanka

142780000100

Bobrůvka

413450000100

Bystřice

108880000100

Bystřice

404060000100

Cidlina

108540000100

Černovický p.

118470000100

Dědina

104040000100

Desná

401640000100

Divoká Orlice

102300000100

Doubrava

107420000100

Dřevnice

407950000100

Dyje

411200000100

Hamerský p.

117810000100

Chomutovka

143390000100

Chrudimka

105630000100

Jevišovka

412150000100

Jihlava

416520000100

Jizera

110740000100

Klabava

133740000100

Klejnárka

108060000100

Kocába

124430000100

Kosový p.

129640000100

Košátecký p.

113060000100

Koštěnický p.

117170000100

Kyjovka

419940000100

Labe

100010000100

Liboc

142400000100

Litava

415600000100

Litavka

136510000100

Loděnice

137070000100

Lomnice

122940000100

Loučná

104760000100

Lužická Nisa

207220000100

Lužnice

116920000100

Malše

115500000100

Mastník

124060000100

Metuje

101450100100

Mohelka

111860000100

Morava

401110000100

Moravice

202450000100

Moravská Dyje

410500000100

Moravská Sázava

402030000100

Moštěnka

407270000100

Mrlina

109290000100

Mže

129120000100

Nežárka

117740000100

Novohradka

105980000100

Odra

200010000100

Ohře

139660000100

Olšava

408760000100

Olše

204720000100

Opava

201640000100

Orlice

103970000100

Oskava

403370100100

Oslava

417590000100

Ostravice

203780000100

Ostružná

120290000100

Otava

120020000100

Ploučnice

145220000100

Radbuza

131080000100

Rakovnický p.

135870000100

Rokytná

418610000100

Romže

406430000100

Sázava

124710000100

Skalice

123270000100

Smědá

207790000100

Smutná

119130000100

Stropnice

115890000100

Střela

134330000100

Svitava

414290000100

Svratka

412790000100

Teplá

141270000100

Teplá Vltava

113360000100

Tichá Orlice

103220000100

Trkmanka

419590000100

Trnava

126470000100

Třebovka

103520000100

Třebùvka

402640000100

Třemošná

134150000100

Úhlava

132140000100

Úhlavka

130000000100

Úpa

100860000100

Úslava

133060000100

Velička

409290000100

Vltava

113900000100

Volyňka

121060000100

Vsetínská Bečva

404410000100

Výrovka

109920000100

Zlatá stoka

117470000100

Želetavka

411290000100

Želivka

126120000100

Charakteristiky dalších 35 toků s Atlasy záplavových území 1:10 000 (2006):

název toku identifikátor toku charakteristiky atlasy

Bílý potok

144230000100

Bublavský potok

140610000100

Bystrá

146070000100

Bystřice

141830000100

Čepel

143870000100

Divoký potok

144240000100

Eliášův potok

141860000100

Hučivý potok

142150000100

Hutná

142720000100

Chomutovka

143390000100

Jáchymovský potok

141920000100

Ještědský potok

145220400100

Jiřetínský potok

144221400100

Křižanovský potok

144480000100

Liběchovka

138990000100

Libský potok

139670000100

Lomský potok

144510000100

Loučenský potok

144500200100

Loupnice

144221300100

Malodolský potok

142160000100

Mandava

207600000100

Maršovský potok

144790402200

Modlanský potok

144790300100

Petrovický potok

147320000100

Podmileský potok

142250000100

Pramenský potok

141320000100

Rolava

141130000100

Stoka

140970000100

Svatava

140600000100

Sviní potok

144590000100

Šporka

145650000100

Unčínský potok

144790400200

Úštěcký potok

139230000100

Vitický potok

141610000100

Zalužanský potok

144790200100

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS