VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - O projektu Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

O projektu Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 je státním mapovým dílem pro oblast vodního hospodářství. Slouží především jako podklad pro oblastní vodohospodářské studie, pasportizaci vodních toků, projektování vodohospodářských děl a ekologické studie. Její vydávání zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský TGM ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem.

Obsahuje obecně topografický obsah převzatý ze Základní mapy ČR 1 : 50 000 (včetně výškopisu a polohopisu) a tématický obsah, který je odvozen metodami kartografické generalizace z databáze DIBAVOD. Prvky tématického obsahu a způsob jejich zobrazení jsou stanoveny Katalogem objektů DIBAVOD a z něho odvozeným Seznamem mapových značek Základní vodohospodářské mapy. V roce 2008 byl dokončen tisk prvních 8 listů (viz přehledka níže). Jednotlivé dokončené mapové listy ve formátu .pdf (Acrobat Reader) je možné stáhnout po kliknutí na číslo mapového listu.

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS