VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Využití dat LLS - dokumenty ke stažení

Využití dat LLS - dokumenty ke stažení

Výstupy výzkumu v roce 2009

Mapové výstupy výzkumu jsou zpracovány v podobě 7 tématických mapových listů v kladu SMO 1:5000 (státní mapa odvozená), které zobrazují:

xxx
 • současné vrstevnice ZABAGED®
 • vrstevnice vytvořené z dat LLS
 • rozdíl DMR vytvořeného ze ZABAGED® a z dat LLS
 • osy vodních toků vytvořené z dat LLS
 • osy vodních toků DIBAVOD
 • odchylku os vodních toků DIBAVOD a os vodních toků vytvořených z dat LLS

Jednotlivé mapové listy ve formátu .pdf jsou k dispozici ke stažení po kliknutí na přehledku:

Výstupy výzkumu v roce 2010

Mapové výstupy výzkumu jsou zpracovány v podobě těchto tematických mapových listů:


Využití dat leteckého laserového skenování na tocích a v příbřežních zónách

 • zpracován 1 mapový list v měřítku 1 : 25 000 a 9 mapových listů v měřítku 1 : 10 000
 • porovnání výškopisných dat – rozdíly digitálních modelů terénu
 • porovnání výškopisných dat - body geodetických profilů v inundaci s barevně odlišenou odchylkou geodetického zaměření a LLS
 • příčné překážky (stupně, jezy, hrazení) - ISyPo
 • příčné překážky (stupně, jezy, hrazení) - LLS
 • doplňkové informace - vodní toky a vodní nádrže, lesy
 • jednotlivé mapové listy ve formátu .pdf jsou k dispozici ke stažení po kliknutí na název listu, vysvětlivky k mapovým listům jsou ke stažení zde
Vlkava Šembera 2 - Výrovka 2 Šembera 1 Výrovka 1 Labe Cidlina 2 Cidlina 1 Javorka 1 Javorka 2 Javorka 3

Využití dat leteckého laserového skenování pro vymezení povodí IV. řádu

 • zpracovány 3 mapové listy v měřítku 1 : 25 000
 • stávající rozvodnice povodí IV. řádu DIBAVOD
 • rozvodnice vygenerované z dat LLS
 • vrstevnice ZABAGED s equidistantou 4 m
 • vrstevnice vygenerované z dat LLS s equidistantou 4 m
 • jednotlivé mapové listy ve formátu .pdf jsou k dispozici ke stažení po kliknutí na název listu, vysvětlivky k mapovým listům jsou ke stažení zde
S_030 západ S_030 střed S_030 východ

Výstupy výzkumu v roce 2011

 • odborný článek "Využití dat leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství – identifikace příčných překážek v korytě vodního toku" zveřejněný v časopise VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, příloha odborného časopisu Vodní hospodářství č. 12/2011 (VTEI 6/2011) )
 • odborný článek "Využití dat leteckého laserového skenování – rozvodnice a osy vodních toků" by měl vyjít ve VTEI 1/2012
 • skript v jazyce Python - automatický postup identifikace překážek, ve formě toolboxu pro ArcGIS 10

Mapové výstupy výzkumu jsou zpracovány v podobě těchto tematických mapových listů:


Využití dat leteckého laserového skenování pro identifikaci příčných překážek na vodních tocích

 • zpracován 1 mapový list v měřítku 1 : 35 000 (S_030 – Cidlina horní tok, Javorka) a 1 mapový list v měřítku 1 : 45 000 (S_044 – Labe, Cidlina dolní tok, Výrovka, Šembera, Vlkava)
 • zobrazuje objekty databáze ISyPo (jezy, stupně) a výsledky automatického postupu identifikace překážek a terénního průzkumu
S_030 S_044

Kontakní osoba: Ing. Kateřina Uhlířová, 220 197 345, uhlirova@vuv.cz

statistika přístupů

 • online: 0
 • dnes: 0
 • celkem: 805397

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS