VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Na téma tvorby map povodňového nebezpečí a map rizik již bylo vytvořeno několik materiálů různého charakteru (metodika, ukázkové postery atd.). Tyto materiály jsou zde k dispozici ke stažení.

propagační materiály

metodické materiály

materiály související s výzvou MŽP ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽPPoster na téma tvorby map povodňového nebezpečí Poster na téma tvorby map povodňových rizik

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS