VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Webové aplikace využívající data DIBAVOD

Webové aplikace využívající data DIBAVOD


Povodňový plán ČR

Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice. Obsahuje podrobné rozdělení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni ústředních orgánů státní správy a organizací s celorepublikovou nebo významnou regionální působností.


Povodňový plán Plzeňského kraje


Geoportál DMVS Kraje Vysočina

Portál Kraje Vysočina má za cíl zpřístupnit zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti geografická data, mapové služby a další informace pro geograficky lokalizovaná data, včetně možnosti jejich vyhledávání, prohlížení a stahování. Portál je dostupný na webové adrese https://gis.kr-vysocina.cz/.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS